Showing posts with label Economics. Show all posts
Showing posts with label Economics. Show all posts

เรือใหญ่ขวางคลอง (สุเอซ): ใครขวางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

April 04, 2021
ที่มาภาพ : Nikkei Asia และ การ์ตูน เซีย ไทยรัฐ ก รณีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ Ever Given หนึ่งในเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค...
Powered by Blogger.