การประมาณการและพยากรณ์ในงานข่าวกรอง: วิเคราะห์การตัดสินใจตอบโต้และความคืบหน้า (ตอนที่ 8)

February 06, 2022
นายชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง หรือ  “ซินแสเข่ง”  ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยกับทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ ถึงกระแสข่าวเลือกตั...

ความไม่สงบแปลก ๆ ในคาซัคสถานสะท้าน BITCOIN

January 23, 2022
ก ารก่อความไม่สงบในคาซัคสถานเมื่อต้นมกราคม  2022  เป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดของผู้นำเผด็จการ นับตั้งแต่แยกตัวจากสหภาพโซเวียต เหตุดังกล่าวเริ...
Powered by Blogger.