15 ปี "ไฟใต้": ความรุนแรงลดลงแต่ความขัดแย้งยังคงอยู่ (คำถามการวิจัย)

ที่มาภาพ: http://www.mediainsight.in.th/security-department-control-over-the-explosion-of-the-south/

ันนี้ (4 มกราคม 2562) เป็นวันครบรอบ 15 ปีเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ซึ่งปะทุขึ้นใหม่จากเหตุการณ์ปล้นปืนทหารค่ายปิเหล็งจ.นราธิวาส (4 มกราคม 2547) และเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้เขียนสนใจศึกษาปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวรวมทั้งได้เขียนบทความตีพิมพ์ใน นสพ. "กรุงเทพธุรกิจ" โดยจะนำเสนอตามลำดับต่อไป....
               การวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้นใช้วิธีตั้งคำถามการวิจัยง่ายๆ คือ
               1. ใครคือผู้ก่อเหตุรุนแรง
               2. ทำไม "พวกเขา" กลายเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง (คำตอบจากข้อ 1)
               3. ทำไมถึงมี "พวกเขา"
               4. เราจะป้องกันไม่ให้คนปกติธรรมดากลายเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงได้อย่างไร
               5. เราจะลดจำนวนผู้ก่อเหตุรุนแรงได้อย่างไร
Author Image

About Kim
Kim is a retired civil servant, specializing in intelligence analysis. He loves productivity hacks, minimalist workflows and CSI series.

No comments

Powered by Blogger.