เทคโนโลยีกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ตอนจบ)


ที่มาภาพ: https://www.verdict.co.uk/what-is-cloud-computing-in-business/?utm_source=Army%20Technology&utm_medium=website&utm_campaign=Must%20Read&utm_content=Image

ทความนี้เป็นตอนจบของแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยี 5 ประการในยุคของเราที่ถูกปรับใช้ในการค้ำจุนการดำเนินชีวิต ธุรกิจและการแข่งขัน เพื่อรับมือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19[1]

3. รูปแบบการให้บริการแพลตฟอร์ม  As-a-Service และการปฏิวัติเทคโนโลยี Cloud[2]

          การที่บริษัทต่าง ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขตลาดได้ก็เพราะความสามารถให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม as-a-service และระบบคลาวด์ ขณะนี้เรามีวิธีให้บริการปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ การเรียนรู้ของเครื่องจักรและเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยบริษัทต่าง ๆ สามารถร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ IBM, Microsoft, Amazon และผู้ให้บริการระบบคลาวด์อื่น ๆ เพื่อใช้แพลตฟอร์ม AI ของตนและชำระค่าบริการในเวลาที่ต้องการ

ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท Zoom พบว่ามีความต้องการใช้บริการของบริษัทสูงมาก เนื่องจากผู้คนต้องทำงานจากระยะไกลด้วยความจำเป็นทางธุรกิจ Zoom สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากพวกเขาขยายขนาดการให้บริการบนระบบ Cloud ซึ่งช่วยให้ปรับขนาดได้ตามความจำเป็น

          ปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะเช่าอุปกรณ์หุ่นยนต์ เพื่อใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันจำนวนมากรวมถึงการรักษาความปลอดภัย การเลือกคลังสินค้าและสายพานการผลิตผ่านผู้ให้บริการหุ่นยนต์ เช่น Google, Amazon และ Honda

4. เครือข่ายที่เร็วขึ้นและ 5G (Faster Network and 5G)

          ขณะที่เราถูกบังคับให้ทำงานจากที่บ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาด หลายบริษัทยอมรับผลลัพธ์ในเชิงบวก แม้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านไป เราก็ยังต้องการความเสถียรของเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อแบบไร้สายยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามกระแสข้อมูลที่หลากหลาย อินเทอร์เน็ตไร้สายยุคที่ห้า (5G) จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ และมีความเร็วมากกว่า 4อย่างมาก

          ความเร็วและความน่าเชื่อถือของ 5จะช่วยให้การปรับใช้เทคโนโลยีในองค์กรและอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความหลากหลายมากขึ้น ขณะนี้เรามีระบบจดจำใบหน้าสำหรับฟาร์มปลาแซลมอน (facial recognition for salmon farms) ในฟาร์มปลาแซลมอนขนาดใหญ่ชื่อ Cermaq ใช้กล้องสามมิติแยกแยะปลาด้วยการสแกนจุดรอบดวงตา เหงือกและปากของปลา

เทคโนโลยีนี้ช่วยตรวจสอบสุขภาพของประชากรปลาและช่วยเพิ่มผลผลิต อย่างไรก็ดี การใช้เทคโนโลยีประเภทนี้อย่างราบรื่น จะต้องมีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมาก เครือข่าย 5ช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

แนวโน้มการให้บริการแบบ as-a-service ขยายตัวได้ด้วยความสามารถของ 5และช่องทางการใช้งานต่าง ๆ เช่น ในด้านความบันเทิงและการเล่นเกมและการใช้งานเทคโนโลยีอื่น ๆ

5. เทคโนโลยีผสานความเป็นจริง (Extended Reality-XR)[3] : ผลรวมของความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality-AR)[4] ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)[5] และความเป็นจริงแบบผสม (Mixed Reality-MR)[6]

          เมื่อร้านค้าต้องปิดตัวลงเนื่องเพราะ COVID-19 ร้านค้าที่มีเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนย่อมสามารถคงอยู่ได้ดีกว่าร้านค้าที่ไม่ได้เปิดดำเนินการระหว่างการแพร่ระบาด มีหลายวิธีที่จะขยายและเสริมความเป็นจริงรวมถึงการผสมผสาน เพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

          ขณะนี้มีวิธีตรวจสายตาผ่านชุดหูฟัง VR และเมื่อคุณได้รับใบสั่งยา (prescription) คุณสามารถลองใช้กรอบแว่นตารูปแบบต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มความเป็นจริงเสริม

          ความสามารถในการลองก่อนซื้อเป็นข้อเสนอผ่านความเป็นจริงส่วนขยาย เมื่อเราซื้อหมวกกับ Tenth Street แอพ IKEA Place ทำให้เราสามารถดูได้ว่าการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของคุณจะมีลักษณะเป็นอย่างไร และ Dulux Visualizer ช่วยให้คุณเลือกสีทาบ้านที่เหมาะสมสำหรับห้องของคุณ เทคโนโลยีเดียวกันนี้ช่วยให้คุณเห็นว่าเครื่องสำอางหรือทรงผมใหม่ ๆ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

          ด้านการศึกษา ความเป็นจริงส่วนขยายสามารถสร้างผลกระทบที่มีประสิทธิภาพและทำให้การมีส่วนร่วมในบทเรียนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น นักเรียนจะรู้สึกว่า จมอยู่ในบทเรียนประวัติศาสตร์หรือรู้สึกเหมือนกำลังเดินไปตามถนนในกรุงโรมโบราณหรืออยู่ในสถานการณ์เดียวกัน (in another person’s shoes)

          เทคโนโลยีนี้สามารถประยุกต์ใช้ทางการตลาดมากมายเช่นกัน ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด Burger King ได้สร้างแคมเปญ “เผาโฆษณานั้น (burn that ad)” ซึ่งใช้ความเป็นจริงเสริมเพื่อ “เผา” โฆษณาของคู่แข่ง[7] หลังจากที่ลูกค้าเผาโฆษณาแล้วจะได้รับรางวัลเป็นเบอร์เกอร์ (Whopper) ฟรี[1] Impact Of COVID-19 On Technology Bernard Marr - Author, Keynote Speaker, Advisor Available at: https://bernardmarr.com/default.asp?contentID=2100

[2] หากแปลความหมายของคำว่า Cloud Computing ดูจะเข้าใจยาก หรือถ้าแปลเป็นไทย “การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ” ก็ยิ่งดูจะงงเข้าไปใหญ่ แต่น่าจะง่ายกว่าถ้าบอกว่า Cloud Computing คือ การที่เราใช้ซอฟต์แวร์ระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล จำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานและให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ สืบค้นที่: http://sc2.kku.ac.th/office/sci-it/index.php/29-cloud-computing.html

[3] การผสานศาสตร์ต่าง ๆ ของเทคโนโลยี AR VR และ MR เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานจริง XR ช่วยสร้างสรรค์ผลงานใหม่หรือฝึกฝนทักษะ สรีระร่างกายและสมอง กระตุ้นความคิดให้เชื่อมโยงเข้ากับพละกำลังของร่างกายแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ไร้ขีดจำกัด ทำให้เราสามารถสัมผัสถึงสิ่งต่าง ๆ บนโลกได้เสมือนจริงด้วยการสร้างหน้าจอดิจิทัลซ้อนทับพื้นผิวต่าง ๆ และผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครือข่ายตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ

[4] การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็น ภาพวิดิโอเสียงข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์มือถือเทปเล็ตหรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้ ตัวอย่างของการใช้งาน AR ก็คือ เกม Pokemon Go ถือเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของนักเล่นเกมทั่วโลก

[5] การจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทั้งกลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมาตัวอย่างเช่น การจำลองสถานที่ Google Street View , การแข่งขันบังคับเครื่องบิน Drone Racing เป็นต้น

[6] การนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงและองค์ประกอบดิจิตอลมารวมกัน เพื่อเราจะได้โต้ตอบกับสิ่งของและสภาพแวดล้อมทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีการสัมผัสและสร้างภาพยุคใหม่ Mixed Reality ช่วยให้เราได้เห็นและสัมผัสกับโลกรอบตัว แม้ในขณะที่โต้ตอบกับสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยมือของเราโดยที่ไม่ต้องถอดแว่น เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถวางเท้า (หรือมือ) ข้างหนึ่งไว้ในโลกแห่งความเป็นจริง และวางอีกข้างหนึ่งไว้ในโลกเสมือน เป็นการทลายแนวคิดพื้นฐานระหว่างความจริงและจินตนาการที่ให้ประสบการณ์ที่สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณเล่นเกมและทำงานในยุคปัจจุบัน ตัวอย่างการใช้งาน MR เช่น ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ พัฒนา “MR Sales Gallery” ห้องตัวอย่างเสมือนจริงที่จำลองสภาพแวดล้อมให้ลูกค้าได้สัมผัสบรรยากาศของโครงการที่พักอาศัยได้แบบอินเทอร์แอ็คทีฟ

[7] แต่ไม่ได้เผาจริง ๆ เป็นการใช้เทคโนโลยี AR สร้างลูกเล่น เพื่อโยงถึงการเบิร์นเบอร์เกอร์ในสไตล์ของเบอร์เกอร์คิง พอเบิร์นโฆษณาเสร็จก็จะได้ code ไปแลกเบอร์เกอร์มากินฟรี

Author Image

About Kim
Kim is a retired civil servant, specializing in intelligence analysis. He loves productivity hacks, minimalist workflows and CSI series.

No comments

Powered by Blogger.