บทเรียนการแจกจ่ายวัคซีน COVID-19 ของสหรัฐฯและการระบุปัญหา (ตอนที่ 2)


US vaccine distribution: track your state's progress ที่มาภาพ: https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/18/us-vaccine-distribution-tracker-by-state

การกระจายวัคซีน COVID-19 ที่มองว่าเป็นตัว endgame โดยคาดจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) สำหรับสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรใน 2Q21 ยุโรป-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ใน 2H21 จีนและไทยใน 1Q22[1]

ะบบดูแลสุขภาพจำนวนมากได้พัฒนาจุดเชื่อมต่อผู้ป่วยให้เข้าถึงบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย อย่างน้อยแพทย์ในระบบเดียวกันสามารถแบ่งปันข้อมูลของผู้ป่วยและปัญหาจำนวนมากเกี่ยวกับการบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) การป้อนข้อมูลลง EHR เพิ่มภาระงานของแพทย์ซึ่งทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย แพทย์บ่นว่าการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นใน EHR เป็นเรื่องง่ายและนักวิจารณ์โต้แย้งว่าลำดับความสำคัญของระบบสุขภาพคือการใช้ EHR เพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าปรับปรุงคุณภาพของการดูแลสุขภาพ

          การแพร่ระบาดของไวรัสไม่เพียงเปิดเผยข้อบกพร่องในระบบการดูแลสุขภาพ ความพยายามในการผลิต แจกจ่ายและการบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน COVID -19 ยังแสดงให้เห็นแนวทางระบุข้อบกพร่องคือ

การจัดลำดับความสำคัญและสร้างแผนโครงการ ระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 ควรจัดลำดับความสำคัญของความท้าทายในปัจจุบันอย่างชัดเจน พร้อมดำเนินงานงานอย่างตั้งใจจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ความต้องการเบื้องต้นที่สำคัญคือการค้นพบวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นในการผลิต แจกจ่ายและฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยได้รับความสนใจน้อยเกินไป

บ่อยครั้งที่การมุ่งเน้นปัญหาเร่งด่วนและคาดเดาได้และปัจจัยเสี่ยงจำนวนมากถูกละเลย ผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าที่ไม่สามารถรับบริการบำบัดฟื้นฟูและกลับเข้าแผนกฉุกเฉินซ้ำ (ED) และผู้ป่วยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นปัญหาสองเรื่องในหลายกรณี ผู้กำหนดนโยบายและผู้นำด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในวันนี้ พร้อมกันทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงและวางแผนสำหรับขั้นตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้

          ขยายตำแหน่งของผู้ดูแลสุขภาพในแนวหน้า นอกเหนือจากการทบทวนคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย จำเป็นต้องขยายตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับล่างเพื่อทำงานที่ไม่ต้องใช้แพทย์หรือพยาบาล ทั้งการฉีดวัคซีนไปจนถึงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรัง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังรับประทานยาอาหารและออกกำลังกายอย่างเพียงพอเป็นต้น ในการนี้จะต้องใช้เงินทุนและการฝึกอบรมจำนวนมาก

กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การละทิ้งความรับผิดชอบ การชี้นิ้วสั่งการและการกล่าวโทษไปเรื่อยนำไปสู่คำถามสำคัญว่า ใครเป็นผู้ตัดสินใจและผลลัพธ์ของการกระจายวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง) หรือท้องถิ่น (มลรัฐ เมืองหรือองค์กรเอกชน) ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาที่จะแก้ไข

ปัญหาที่มีลักษณะทั่วไปเช่น การพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตารางการฉีดวัคซีนหรือปริมาณที่แนะนำควรระบุจากส่วนกลางดีที่สุด สำหรับการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเช่น การออกแบบและคลินิกฉีดวัคซีนในเมืองใดเมืองหนึ่งควรดำเนินการในพื้นที่ โดยจัดสรรความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและสามารถกำหนดความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน

นอกเหนือจากวิกฤต COVID-19 ระบบการดูแลสุขภาพยังต้องใช้แนวทางดังกล่าว ในขณะที่คำแนะนำสำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งมักกำหนดขึ้นโดยองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ การพิจารณาว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่นเช่น โรงพยาบาลเฉพาะโรค กลุ่มการแพทย์หรือในบางกรณีผู้ประกันตน

ส่งมอบบริการตามความจำเป็นในพื้นที่ การขยายพื้นที่ทดสอบการติดเชื้อ การเปิดตัววัคซีนป้องกัน Covid-19 และผ่อนคลายข้อจำกัดโทรเวชกรรม (Telemedicine) จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งเน้นของระบบดูแลสุขภาพของสหรัฐฯ จากการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้จัดหาอุปทานไปสู่การเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้บริโภค

การแพร่ระบาดทำให้ความคาดหวังนี้กลายเป็นบรรทัดฐานของผู้บริโภค เห็นได้จากการส่งอาหารและพัสดุภัณฑ์ตามบ้านและบริการทางออนไลน์ ไม่น่าแปลกใจที่บริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจนอกสายงานดูแลสุขภาพเช่น Amazon, Walmart และ Best Buy ยังคงจับตาอุตสาหกรรมคลินิกค้าปลีก การดูแลสุขภาพที่บ้านและเครื่องมือด้านสุขภาพดิจิทัลเพื่อช่วยจัดการโรคเรื้อรัง

หากมีข้อบกพร่องที่เกิดจากการแพร่ระบาดและการไม่ยอมรับบริการของผู้บริโภค มีแนวโน้มที่จะเร่งให้บริษัทเหล่านั้นเข้าสู่ระบบดูแลสุขภาพ ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่มีอยู่เดิมอาจพิจารณาสร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้รับบริการ

การสร้าง (ผลิต) แจกจ่ายและบริหารวัคซีน Covid-19 เป็นเสมือนนิเวศน์เล็ก ๆ ของความท้าทายที่ต้องเผชิญกับระบบการดูแลสุขภาพของสหรัฐฯ นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ตามมาด้วยการดำเนินการให้สำเร็จ รัฐบาลประธานาธิบดี Biden ได้ประกาศแผนการระบุปัญหาความยุ่งยากในการดำเนินการเชิงอุดมคติ ขั้นตอนเหล่านั้นไม่เพียงจัดการกับความท้าทายในปัจจุบัน แต่ยังสร้างโอกาสการเรียนรู้และการปรับปรุงที่ยั่งยืนตลอดทั้งระบบการดูแลสุขภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและการวางแผนโครงการ การขยายตำแหน่งผู้ดูแลสุขภาพในแนวหน้าทำให้การกำหนดอำนาจและความรับผิดชอบและการให้บริการตามความต้องการ ดูเหมือนเป็นการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ แต่แนวทางที่มั่นคงและสม่ำเสมอเช่นนี้จะเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลสุขภาพของสหรัฐฯอย่างถอนรากถอนโคน


[1] The Standard Seminar อันนี้ดี สรุปประเด็นสำคัญ QUICK TAKE BLS Research 5 มีนาคม 2021


Author Image

About Kim
Kim is a retired civil servant, specializing in intelligence analysis. He loves productivity hacks, minimalist workflows and CSI series.

No comments

Powered by Blogger.