ถอดหัวโขนอำลาบ้านเลขที่ 321

 

วันนี้เมื่อปี 2562 ผมได้รับข้อความจาก “ธรรมศักดิ์ สกุลดี” เพื่อนร่วมงาน (อุดมการณ์) แห่งบ้านเลขที่ 321 ได้แสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ จดหมายฉบับนี้จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์เดียวกัน สำหรับเพื่อนข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ธรรมศักดิ์” ซึ่งผ่านประสบการณ์ร่วมกันกับตัวเลข 3-2-1 ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงเกษียณโดยไม่ลาออกกลางคันหรือเปลี่ยนหน่วยงานแต่อย่างใด

          3. Recap. “ธรรมศักดิ์” และผมรวมทั้งเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ เข้าสู่วงการ “ความมั่นคง” ด้วยการสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งระดับ 3 (C3) ขณะนั้นเป็นช่วงปลายของยุคสงครามเย็น[1] เราร่วมงานในกองและฝ่ายเดียวกันในสายงานปฏิบัติการ (CI) จนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ ภายหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็นผมได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิต เพื่อไปประจำการที่เมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบียในปี 2534[2] (หลังสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรก)

          2. “ธรรมศักดิ์” และผมเป็นคนส่วนน้อยในองค์กรที่มีโอกาสไปประจำการในต่างประเทศถึง โพสต์ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน โพสต์แรกของเราทั้งสองเป็นที่เดียวกันแต่คนละช่วงเวลา “ธรรมศักดิ์” ได้ไปต่ออีก ประเทศ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ (ต้มยำกุ้ง) ส่วนผมออกโพสต์ที่ ในช่วงก่อนเกษียณ ปีและได้รับการขยายเวลาปฏิบัติหน้าที่อีก ปี รวมแล้วยังไม่ถึง ปี (นับแบบขาดตอน) นอกจากนี้เรายังเคยร่วมงานในสายวิเคราะห์ (FI) ด้วย

          1. การเกษียณอายุราชการเป็นการเริ่มต้นนับ ของชีวิตหลังการทำงานใน “องค์กร” ที่เคร่งครัดเรื่อง “กฎระเบียบ” และ “วินัย” เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ (The Beginning of History)[3] ในอนาคตและเป็นโอกาสอันดีที่ “ธรรมศักดิ์” จะได้ใช้ชีวิตที่ไม่ติดกรอบหรือตามที่วางแผนไว้จะไปท่องเที่ยว พักผ่อน ลงทุนหรือประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน (ESG) ฯลฯ ก็ขอให้โชคดีมีความสุขและปลอดภัย

Warren Buffett นักลงทุนแนว VI ระดับโลกกล่าวว่า “ชีวิตก็เหมือนก้อนหิมะ...สิ่งสำคัญ คือ การค้นหาหิมะเปียกและภูเขาที่มีเส้นทางลาดยาว (Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill.)”

ด้วยรักและหวังดี

อิทธิ กวีพรสกุล[1] สงครามเย็น (Cold War) เริ่มต้นจากการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่ ช่วงปลายปี ค.ศ. 1945 (2488) และดำเนินเรื่อยมาจนถึงปี ค.ศ. 1989 (2532) ซึ่งยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นปีที่สิ้นสุดของสงครามเย็น

[2] การบิน THAI ในความทรงจำ: ไม่มีหุ้น แต่ไม่ “ขาดหุ้น” Available at: https://www.ianalysed.com/2020/05/thai.html

[3] The Beginning of History Surviving the Era of Catastrophic RiskBy William MacAskill Foreign Affairs September/October 2022 Available at: https://www.foreignaffairs.com/world/william-macaskill-beginning-history

Author Image

About Kim
Kim is a retired civil servant, specializing in intelligence analysis. He loves productivity hacks, minimalist workflows and CSI series.

No comments

Powered by Blogger.