โลกาภิวัตน์ของกลุ่มขวาสุดโต่ง (RWE) และความเหมือนกับอัล-ไคดาและรัฐอิสลาม (IS)

The Azov battalion (AP Photo/Sergei Chuzavkov)
ที่มา : https://thesoufancenter.org/intelbrief-the-transnational-network-that-nobody-is-talking-about/

ารโจมตีมัสยิดที่เมืองไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์เมื่อกลางมีนาคม 2019 โดยนาย Brenton Harrison Tarrant ผู้ปฏิบัติการชาวออสเตรเลียที่อ้างตนเป็นนักเคลื่อนไหวขวาจัด (wright-wing activist) ได้เผยให้เห็นความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธชาตินิยมลัทธิคนขาวผู้สูงส่งของยูเครนชื่อ Azov Battalion อันเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของเครือข่ายข้ามชาติที่เรียกว่ากลุ่มขวาสุดโต่ง (Right-Wing Extremist-RWE) ซึ่งเปรียบเหมือนสำนักบริการวิชาการ   เชิงรุกของตะวันตก (Western outreach office) ที่ให้ความช่วยเหลือในการชักชวนและดึงดูดนักรบต่างชาติที่เดินทางไปฝึกอาวุธและติดต่อสื่อสารกับผู้มีแนวความคิดนิยมความรุนแรงทั่วโลก
          เพื่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยามากที่สุดนาย Brenton ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์โดยโจมตีแบบถ่ายทอดสด (Live-streaming) บน Facebook ทั้งนี้ วิดีโอสดจะถูกเปิดดูเป็นจำนวนครั้งมากกว่าและมีความโดดเด่นคล้ายคลึงกับวิดีโอเกมที่ผู้ชมไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์จริง ผู้ชมบางคนถึงกับส่งเสียงเชียร์ด้วยการแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอสด จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ออกแถลงการณ์ความยาว 87 หน้า มีเนื้อหาต่อต้านลัทธิความเชื่อเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมและผู้อพยพชาวมุสลิม รวมทั้งประกาศความมุ่งหมายจุดประกายสงครามระหว่างคนผิวขาวกับฝ่ายตรงข้าม นาย Brenton อ้างว่าเคยพบปะกับนาย Anders Behring Breivik[1] และเดินทางไปทั่วยุโรปรวมทั้งคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างชาวคริสเตียนและมุสลิม
          หน่วยงานข่าวกรองของยุโรปใช้เวลาหลายปีในการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มขวาจัด (ultra-right groups) ซึ่งอาจกลายเป็นภัยคุกคามถึงขั้นปฏิบัติการโจมตีเหมือนเหตุการณ์ที่นิวซีแลนด์[2] หน่วยงานความมั่นคงของฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และอิตาลีได้ออกคำเตือนหลายครั้งเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับความตึงเครียดในสังคมตะวันตกกับผู้อพยพและการโจมตีของพวกนิยมอิสลาม ในเดือนกรกฎาคม 2018 มีการแจกจ่ายใบปลิวภาษาเยอรมันแก่ผู้เข้าร่วมเทศการดนตรีร็อกของพวกฝ่ายขวาจัดที่เมือง Thuringia โดยเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Azov Battalion เพื่อปกป้องยุโรปจากความสูญเสีย Azov Battalion ได้จัดตั้งค่ายเยาวชน ศูนย์กีฬาและสันทนาการ หอประชุมสำหรับการบรรยายและโครงการศึกษาเกี่ยวกับพวกขวาจัด รวมทั้งการฝึกยุทธวิธีทางทหารแก่เด็กอายุ ปี และการศึกษาอุดมการณ์ลัทธิขวาจัด การเข้าหาในเชิงรุกดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายข้ามชาติให้ครอบคลุม โดยเปลี่ยนแปลงพื้นที่ควบคุมในยูเครนให้เป็นศูนย์การประถมศึกษาของลัทธิคนขาวผู้สูงส่ง[3]
แม้มีข้อมูลบ่งชี้ว่ากลุ่ม RWE เป็นภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายที่มีนัยสำคัญในสหรัฐฯ แต่การใช้ทรัพยากรเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามประเภทนี้มีจำนวนน้อยกว่า[4] ส่วนยุโรปตะวันตกซึ่งกระแสการก่อความรุนแรงของพวกฝ่ายขวามีความผันผวนมากกว่า[5] หน่วยข่าวกรองของยุโรปได้ปรับเปลี่ยนองค์การอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคาม โดยเยอรมนีได้เพิ่มจำนวนนักวิจัยในแผนก 2 ของหน่วยข่าวกรองภายในประเทศ (BND) เพื่อทำหน้าที่ติดตามกลุ่ม RWE ในปี 2019 BND มีแผนจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีกร้อยละ 50 โดยมีเป้าหมายให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผนกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อการร้ายของผู้นิยมอิสลาม เช่นเดียวกับอังกฤษ ในปี 2016 - 2017 ได้เพิ่มปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายร้อยละ 88 โดยส่วนหนึ่งเป็นการสืบสวนความเคลื่อนไหวของกลุ่มขวาสุดโต่งและการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชัง ในปี 2018 หน่วยข่าวกรองภายในประเทศ (MI 5) ได้ควบคุมภารกิจรวบรวมข่าวสาร ติดตามและเฝ้าตรวจกลุ่ม RWE รวมทั้งบุคคลเป้าหมายในประเทศทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าอุดมการณ์ขวาสุดโต่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มก่อการร้ายอิสลามและไอร์แลนด์เหนือ
          การก่อการร้ายของพวกขวาสุดโต่งกำลังเพิ่มขึ้นและแผ่ขยายไปทั่วโลก[6] และปรากฏหลักฐานการเชื่อมโยงติดต่อเป็นเครือข่าย ผู้ก่อการร้ายขวาสุดโต่งสามารถเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างเสรี เพื่อสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับผู้มีแนวคิดเหมือนกันและแสวงหาแนวร่วมผู้สนับสนุน อย่างไรก็ดี อุดมการณ์ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชักชวนสมาชิก รวมทั้งการให้ความสำคัญกับสภาวะอนาธิปไตยและการทำลายสังคมด้วยความรุนแรงของกลุ่มก่อการร้าย Salafi-Jihadist เช่น อัล-ไคดาหรือรัฐอิสลาม (IS) กับกลุ่ม RWE มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก โดยทั้งสองกลุ่มต้องการสร้าง “สังคมบริสุทธิ์” ในแบบฉบับของตน อัล-ไคดามีสำนักงาน Maktab al-Khidamat (MAK) ส่วนพวกขวาสุดโต่งมี “สำนักบริการวิชาการเชิงรุกของตะวันตก” โดยทั้งสอง “สำนักงาน” รับผิดชอบภารกิจชักชวนและนำสมาชิกเข้าสู่สนามรบ
          การยุติการแพร่ขยายอุดมการณ์ขวาสุดโต่งจำเป็นต้องใช้วิธีการจัดการแบบหลายทาง (Multi-pronged solution) รัฐบาลส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย ยกระดับการเฝ้าตรวจ การตรวจตราและความพยายามด้านการข่าวกรองเป็นเรื่องสำคัญ แต่อย่าลืมว่าวิธีการด้านการข่าวกรองเป็นเพียงผ้าพันแผล อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและทำงานร่วมกับผู้คนในกระแสหลัก โดยย้ำเตือนถึงความหมายและคุณค่าหลักของประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จัดทำโครงการริเริ่มด้านการศึกษาในโรงเรียนที่เพิ่มความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม รวมทั้งโครงการระดมเงินทุนซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะด้านการป้องกันเท่านั้น แต่รวมถึงการวิจัยและการสืบสวนที่มีประสิทธิผล[1] ออกเสียงตามภาษานอร์เวย์ว่า อันเดิช เบห์ริง บไรวีก ชาวนอร์เวย์ เกิด 13 กุมภาพันธ์ 1979 ผู้ก่อเหตุระเบิดอาคารสำนักงานนายกรัฐมนตรี กรุงออสโล นอร์เวย์ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2011 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต คน และอีก 2 - 3 ชั่วโมงต่อมาได้ก่อเหตุกราดยิงสังหารหมู่ที่ค่ายสันนิบาตเยาวชนกรรมกรของพรรคแรงงานบนเกาะอูเตอยา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 69 คน ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น https://th.wikipedia.org/wiki/อนเดอส์_เบห์ริง_เบรวิก
[2] European intelligence services see far-right extremism as growing threat, NEWS WIRES Date created : 19/03/2019 https://www.france24.com/en/20190319-europe-intelligence-far-right-extremism-growing-threat-christchurch
[3] THE TRANSNATIONAL NETWORK THAT NOBODY IS TALKING ABOUTTHE SOUFAN CENTER Posted on March 22, 2019https://thesoufancenter.org/intelbrief-the-transnational-network-that-nobody-is-talking-about/
[4] CHRISTCHURCH AND THE GLOBALIZATION OF RIGHT-WING TERRORISM,THE SOUFAN CENTER Posted on March 18, 2019 https://thesoufancenter.org/intelbrief-christchurch-and-the-globalization-of-right-wing-terrorism/
[5] Report: Fluctuating waves of right-wing extremist violence in Western Europe, National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) Ministry of Justice and Security Hague, Netherlands, News item | 7-12-2018 | 11:44 https://english.nctv.nl/current_topics/news/2018/report-fluctuating-waves-of-right-wing-extremist-violence-in-western-europe.aspx
[6] The Global Rise of Right-Wing Extremism Ask the Expert: Professor Cynthia Miller-Idriss Weighs In, April 3, 2019 https://www.american.edu/cas/news/global-rise-of-right-wing-extremism.cfm
Author Image

About Kim
Kim is a retired civil servant, specializing in intelligence analysis. He loves productivity hacks, minimalist workflows and CSI series.

No comments

Powered by Blogger.