สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในวาระการเมืองที่มา : https://www.flaticon.com/packs/social-media-logos-2
          
ารเผยแพร่เนื้อหาการก่อการร้ายและความรุนแรงสุดโต่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)[1] ยังคงเป็นปัญหาท้าทายในสังคมประชาธิปไตยตะวันตก ทั้งนี้ ใน 15 พฤษภาคม 2019 นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์นของนิวซีแลนด์และประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “Christchurch Call” ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส เพื่อหาแนวทางยุติการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเผยแพร่ความรุนแรงและความเกลียดชัง รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการโจมตีแบบถ่ายทอดสด (Live-streamed) เหมือนเช่นเหตุก่อการร้ายที่ไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ เมื่อกลางมีนาคม 2019[2] และเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ตกลงร่วมมือในการกำจัดความรุนแรงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
          การประชุมดังกล่าวมีขึ้นพร้อมการประชุมเทคโนโลยีเพื่อมนุษยชาติ (Tech for Humanity) ของรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตัลของกลุ่มประเทศ G-7[3] ซึ่งฝรั่งเศสเป็นประธานตามวาระ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศ G-7 หัวหน้าคณะผู้บริหาร (CEO) หรือผู้แทนบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Google Wikimedia Microsoft Facebook และ Twitter[4] เป็นที่คาดหมายว่านายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้คำมั่นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายห้ามเผยแพร่เนื้อหารุนแรงสุดโต่งและกำหนดกฎเกณฑ์การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับการก่อการร้ายบนเครือข่ายออนไลน์[5]
          การสกัดกั้นการถ่ายทอดสดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมความรุนแรงออนไลน์ มิได้เป็นข้อโต้แย้งในมุมมองของเสรีภาพการแสดงออก (Freedom of Expression) หรือเสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทที่ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook จะสามารถป้องกันการถ่ายทอดสดได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที เนื่องจากเมื่อรูปภาพ เอกสาร วิดีโอ ถูกบรรจุขึ้น (upload)[6] บนอินเตอร์เน็ต เอกสารหรือวัสดุข้อมูลดังกล่าวจะถูกเผยแพร่และบรรจุลง (download) ทันที ซึ่งเกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะจำกัดการเผยแพร่ (near impossible to contain) บริษัทผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์อาจลบเว็บไซต์ที่มีเนื้อหารุนแรง แต่ยากที่จะดำเนินการเชิงรุก (proactive) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
[1] Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง จัดทำขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่นๆแล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์  ปัจจุบันการสื่อสารแบบนี้จะทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้น เนื้อหาของ Social Media โดยทั่วไปเปรียบได้หลายรูปแบบ ทั้งกระดานความคิดเห็น (Discussion boards) เว็บบล็อค (Weblogs) วิกิ (wikis) Podcasts รูปภาพ และวิดีโอ ส่วนเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อหาเหล่านี้ก็รวมถึง เว็บบล็อค (Weblogs) เว็บไซต์แชร์รูปภาพ เว็บไซต์แชร์วิดีโอ เว็บบอร์ด อีเมล์ เว็บไซต์แชร์เพลง Instant Messaging Tool ที่ให้บริการ Voice over IP เป็นต้น - https://www.marketingoops.com/media-ads/social-media/what-is-social-media/
[2] Ardern, Macron to co-chair Paris meeting aiming to stop spread of terrorism online https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/ardern-macron-co-chair-paris-meeting-aiming-stop-spread-terrorism-online
[3] ในอดีตคือ Group of Eight (เพิ่มรัสเซีย ระหว่างปี 1997 - 2014) เป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 7 ประเทศคือ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ โดยเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้นับเป็นกว่า 50% ของเศรษฐกิจโลก (ณ ปี 2012) นอกจากนั้น ยังมีประธานแห่งสหภาพยุโรปร่วมประชุมด้วย ในปี 2014 เนื่องจากบทบาทของรัสเซียในวิกฤตการณ์ไครเมียทำให้ถูกพักจากการเป็นสมาชิกกลุ่มและประเทศที่เหลือได้จัดประชุมในนามกลุ่ม อีกครั้ง (https://th.wikipedia.org/wiki/กลุ่ม_7)
[4] Who is and isn't coming to Jacinda Ardern's Paris summit on social media, Henry Cooke,
May 12 2019 https://www.stuff.co.nz/national/christchurch-shooting/112632770/who-is-and-isnt-coming-to-jacinda-arderns-paris-summit-on-social-media
[5] Christchurch Call: details emerge of Ardern's plan to tackle online extremism, The Guardian - https://www.theguardian.com/world/2019/may/13/christchurch-call-details-emerge-of-arderns-plan-to-tackle-online-extremism
[6] บรรจุขึ้น หมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง คอมพิวเตอร์ตัวส่งข้อมูลเรียกว่าเป็นตัวที่ทำการ “บรรจุขึ้น” ส่วนคอมพิวเตอร์ตัวรับข้อมูลเรียกว่าเป็นตัวที่ทำการ “บรรจุลง” ส่วนมากใช้ในการถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไปไว้ในแม่ข่าย ซึ่งถือว่าสูงกว่า ถ้าเป็นการถ่ายโอนจากแม่ข่าย จะเรียกว่า “บรรจุลง” (download) Longdo Dict https://dict.longdo.com/search/uploading/pc

Author Image

About Kim
Kim is a retired civil servant, specializing in intelligence analysis. He loves productivity hacks, minimalist workflows and CSI series.

No comments

Powered by Blogger.