ถอดหัวโขนอำลาบ้านเลขที่ 321

September 30, 2022
  วั นนี้เมื่อปี  2562  ผมได้รับข้อความจาก “ธรรมศักดิ์ สกุลดี” เพื่อนร่วมงาน (อุดมการณ์) แห่งบ้านเลขที่  321  ได้แสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเ...
Powered by Blogger.